Erasmus+ 2015/2016

Projekt Erasmus+ navazuje na program mobility Leonardo da Vinci, kterého se naši studenti účastnili uplynulých 7 let. Jedná se o program mobility, v rámci kterého mohou studenti vyjet na odbornou stáž do zahraničí. Tradičními přijímacími zeměmi jsou pro nás Slovensko a Polsko. Studenti se nejen seznámí se sociální prací v zahraničí, ale zároveň lépe poznají naše nejbližší sousedy.

V listopadu 2015 navštívilo 8 našich studentek Dolný Kubín, kde měly možnost poznávat sociální práci v organizaci Zaridenie pre seniorov a v Detskom domove Istebné.  Ze závěrečných zpráv vyplývalo jediné – stáž byla“super“, ale příliš krátká (4 týdny).

Stejné období trávilo 8 studentů v městě Cieszyn. Zde poznávali sociální práci v zařízeních pro duševně nemocné „WIEZ“ a „Byc razem“.   Rovněž mohli poznat náplň práce sociálních pracovníků v “Miejskem Osrodku Pomocy Spolecnej“ (náš úřad). I zde byli studenti velmi spokojeni s náplní stáže a zároveň s přístupem pracovníků, se kterými měli možnost spolupracovat.

V současné době vykonává svou odbornou stáž v Polsku a na Slovensku dalších 16 studentů druhých ročníků, kteří pracují ve stejných zařízeních jako jejich předchůdci. Věříme, že se vrátí se stejnými pocity jako absolventi 1. mobility.

V listopadu 2016 se mohou na praxi v zahraničí těšit studenti 3. ročníků.

Hana Levá

Soňa Lenobelová                                                                          

Pin It