Zájemci, hlaste se!

Milí studenti 3. ročníků,

v uplynulých letech vyjížděli naši studenti v rámci programu Leonardo da Vinci získávat nové pracovní i životní zkušenosti do zahraničí. I v tomto školním roce budete mít podobnou možnost. V rámci projektu mobility Erasmus+ máte možnost vyjet na zahraniční stáž na Slovensko a do Polska. Termín výkonu stáže je shodný s Vaší souvislou praxí v měsíci listopadu. Ve kterých zařízeních bude Vaše stáž probíhat? Na Slovensku půjde o Zariadenie pre seniorov v Dolnom Kubíne a Detský domov v Istebném. V Polsku se bude jednat o MOPS (náš úřad) a dvě zařízení, která pracují s duševně nemocnými – Wiez a Byc Razem.

Prosíme zájemce, ať se nejpozději do 4. září 2015 hlásí u Mgr. Soni Lenobelové a Mgr. Hany Levé v kabinetě č. 342.

Hana Levá

28. srpna 2015

Pin It