ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA JAKO NEJPŘIROZENĚJŠÍ VÝUKOVÁ METODA

pragulicNaši studenti opět vyjedou do Prahy za poznáním a novou zkušeností. Aktuálně zařazujeme do výuky dvě prohlídky, kdy nás, v rámci projektu „Pragulic“, nejdříve průvodkyně provede místy, která mají hodně společného s prostitucí. Těšíme se, že si vyslechneme její autentické vyprávění o situacích, které jí život připravil a že prý se s ní zrovna nemazlil. Průvodkyně je připravená ochotně odpovědět na otázky týkající se nejen jejího života. Očekáváme unikátní zážitek.  Trasa prohlídky: Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, Václavské náměstí, Vodičkova ulice a Karlovo náměstí.

Druhá prohlídka, v souvislosti s výše uvedeným projektem, bude zaměřena na pražskou drogovou scénu, kdy s další průvodkyní, která dlouhých osmnáct let fetovala a nyní se snaží opět postavit na vlastní nohy, projdeme dvouhodinovou trasu od obchodního domu Kotva, dále na Náměstí Republiky, Staroměstské náměstí a budeme končit na Karlově náměstí. Tato průvodkyně pracuje s osobami bez domova a jako terénní pracovnice pomáhá mladým lidem ohroženým drogovou závislostí.

V Praze budeme dva dny. Navštívíme také pražskou pobočku organizace Rozkoš bez rizika, kde budeme besedovat na aktuální témata, která tato organizace řeší. Pro úplnost dodávám, že Rozkoš bez rizika poskytuje sociální služby, zdravotní služby, právní informace a informace vztahující se k sexbyznysu či prostituci.

Prostřednictvím zážitků si mimo jiné ověříme i vědní disciplínu, která se nazývá sociální pedagogika. Ta se nejčastěji vymezuje jako směr, který se orientuje na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny mládeže a dospělých. V nejširším pojetí se sociální pedagogika chápe jako věda, která se zabývá působením veškerého sociálního prostředí na člověka všech věkových kategorií v různých životních situacích, zatímco v užším slova smyslu je chápána jako disciplína, která se orientuje na pedagogické ovlivňování sociálně problémových jedinců (rasista, drogově závislý, vrah, prostitut apod.). Základní ideou je sociální začlenění tak, aby jedinec nevybočoval ze společnosti. Termín se používá ve 4 významech: ve smyslu metodologickém, jako pedagogická disciplína, jako studijní (profesní) obor a jako vyučovací předmět.

 

Pin It