Hurá na prázdniny

Léto a s ním spojené prázdniny se nezadržitelně blíží. A my ve škole bilancujeme. Školní rok 2016/2017 byl úspěšný. Povedla se řada dobrých věcí, k absolutoriu jsme přivedli 6 studijních skupin. Širokou nabídkou dalšího vzdělávaní jsme obohatili náš vzdělávací program Sociální práce. To jsme si mohli dovolit i díky existenci spolku Pro školu, do kterého každoročně přispívají naši studenti, za což moc děkujeme. Nejen my, ale i naši studenti byli aktivní. Nejenže studovali, ale i vystupovali na konferencích, seminářích, prezentovali školu, praktikovali na odborných pracovištích, konali nezištně sociální práci při dobrovolnictví. Potěšili děti, seniory a celou řadu klientů a uživatelů v sociálních zařízeních a institucích. Za to vše jim patří velký dík. Těm, kteří v červnu při absolutoriu složili svůj závěrečný účet, přejeme úspěšný start do praktického života a ostatním příjemné letní dny, trochu odpočinku a chuť do dalšího studia. Novým studentům otevíráme v roce, kdy oslavíme 50 let existence naší školy, své dveře dokořán. Očekáváme je s novými projekty a výzvami. Krásné léto a na shledanou v září 2017.

pedagogové VOŠS Ostrava

Další informace