Škola je členem

  • Asociace vyšších odborných škol - AVOŠ (odkaz)
  • Asociace vzdělavatelů v sociální práci - ASVSP (odkaz)
  • Asociace konceptu Snoezelen v ČR - ASNOEZ® (odkaz)

 

 

 

 

 

Další informace