Přijímací řízení 2018/2019

• pro dva samostatné vzdělávací programy  •  Sociální práce  •  

• nově od 1. 9. 2018 Sociální pedagogika  

 

Zájemcům o studium oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika nabízíme:
 • vysokoškolský způsob studia
 • prakticky zaměřenou výuku
 • odborné stáže a exkurze
 • odbornou praxi v rozsahu 25 % výuky
 • moderní zázemí
 • další aktivity (odborné přednášky, semináře, workshopy, projekty, dobrovolnickou práci pro neziskové a jiné organizace, znakovanou češtinu)
 • titul DiS. v oboru Sociální práce a sociální pedagogika a dodatek k diplomu – Europass
 • vysokou míru uplatnění na trhu práce
 • ubytování a stravování
Uplatnění v praxi
 • sociální pracovník
 • odborný sociální pracovník v sociálních službách
 • koordinátor pečovatelské služby
 • resocializační pracovník
 • referent státní správy
 • pracovník služeb zaměstnanosti
 • zdravotně sociální pracovník
 • poradce v sociálních službách
   nově od 1. 9. 2018 také
 • asistent pedagoga
 • pedagog volného času
 • vychovatel v zařízeních sociálních služeb
 • vychovatel školní družiny, domova mládeže, internátu
 • vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
Škola je členem
 • Asociace vyšších odborných škol - AVOŠ (odkaz)
 • Asociace vzdělavatelů v sociální práci - ASVSP (odkaz)
 • Asociace konceptu Snoezelen v ČR - ASNOEZ® (odkaz)

 

 

 

 

 

Další informace